Amsrudmarka Hyttelag 2012


Gå til innholdet

Forsiden:


Søndre Land/TrevatnSøndre Land

Søndre Land har 6.000 innbyggere, og er en av fem kommuner som utgjør Gjøvikregionen med tilsammen 65.000 innbyggere.Kommunen ligger sentralt på Østlandet og har gode kommunikasjoner. Kommunesenteret Hov ligger 26 km sør for Dokka og 30 km vest for Gjøvik. Det er korte avstander, både til de andre mjøsbyene, til Gardermoen og til Oslo. Reisetiden til både Oslo og Gardermoen er ca. halvannen time med bil.

Randsfjorden binder kommunen sammen og skiller mellom de ulike områdene i kommunen. Den er en uvurderlig kilde til rekrasjon og opplevelser for egne innbyggere og tilreisende, sammen med Landåsvatnet, Trevatna og flere andre sjøer. I naturreservatet Dokkadeltaet finner du et våtmarksområde av nasjonal betydning, som er kjent blandt ornitologer og andre naturinteresserte i hele landet.

Søndre Land har et variert næringsliv. Jord- og skogbruk står sentralt i tillegg til industri. Hov Møbelindustri, Bakers avdeling Berthas Bakeri, Karlsens Gartneri, Totenprodukter, Sølve, Land Sag og Landaasen Rehabiliteringssenter er de største. Gjøvikregionen er et felles arbeidsmarked og mange pendler til Gjøvik og Raufoss.


Det er først og fremst dagligvarer som preger detaljistomsetningen i Søndre Land. I tillegg er det butikker med utvalg innen de fleste varesortiment. Kommunen har et rikt frilufts- og kulturtilbud, hvorav frivillige lag og organisasjoner, skiløypenettet, og den vakre naturen langs Randsfjorden bør fremheves. Kommunen står for et godt offentlig tjenestetilbud der spesielt tilbudet til barn og unge bør nevnes. I Søndre Land finner du barnehager som skaper gode barndomsminner og en grunnskole som er blandt de fremste i landet når det gjelder utvikling og pedagogisk innhold.

Flere fakta:

Kommunen omfatter områdene på øst- og vestsiden av den nordre del av Randsfjorden, som ligger på 134 m. o. h.. Herfra stiger landet bratt til skogkledte åser på begge sider av sjøen, slik at mesteparten av kommunen ligger mellom 300 og 600 m. o. h. Det høyeste punktet er Vesle Skjellingshovde (860 m. o. h.). Ved breddene av Randsfjorden finnes en del dyrket mark, mens resten av kommunen for det meste består av skog og myr. Av kommunens areal på 728 km2 er omtrent 9% ferskvann, 8% myr, 76% skog og 4% jordbruksareal.

Foruten Randsfjorden finnes det også en del mindre sjøer; de viktigste er Landåsvatnet og Trevatna. De viktigste elvene er Landåselva, Lomsdalselva og Fallselva, som alle renner ut i Randsfjorden. Det meste av kommunen tilhører Randsfjordvassdraget, men mindre områder i øst har avløp mot Mjøsa, og områdene lengst i vest tilhører Begnavassdraget.
Bosetning og befolkning

Det meste av bosetningen i kommunen ligger langs østsiden av Randsfjorden. De mest sentrale tettstedene er Hov og Fall, andre tettsteder er Odnes og Fluberg. På vestsiden av Randsfjorden finnes bare bosetning i en smal stripe langs sjøen, men i åsene øst for sjøen finnes en del spredte grender: Umiddelbart over Randsfjorden ligger grendene Lausgarda, Bergegarda og Vestrumsbygda, og lenger inn i åsene ligger Landåsbygda ved Landåsvatnet og Austbygda ved Trevatna.

Befolkningstettheten i kommunen er 8.3/km2, og 35% av innbyggerne bor i tettbygde strøk.

I de siste tiårene har Søndre Land hatt negativ befolkningsvekst. Kommunen har en relativt stor andel eldre innbyggere (6.0% av innbyggerne er over 80 år, mot 4.6% for resten av landet), og relativt færre innbyggere i alderen 20–35 år. 2.0% av befolkningen er ikke-vestlige innvandrere.

Geologi

Omkring 76% av kommunen består av gneis. Denne bergarten finnes i hele den sydligste delen av kommunen, og på begge sider av Randsfjorden helt nord til grensen mot Nordre Land. I åsene nord i kommunen finnes bergarter som tilhører sparagmitt-formasjonen. Langs Randsfjorden finnes utfylninger, særlig av sand.

Mer info om selve kommunen og hva som skjer der kan dere finne på kommunens sider:

www.sondre-land.kommune.noTrevatn

Trevatna er en innsjø som ligger i Søndre Land kommune i Oppland. Sjøen er nærmest delt i to på midten, idet de to delene forbindes ved det smale sundet Nora. Den nordlige delen av sjøen ligger i nord-sørlig retning, den sørlige i nordvest-sydøstlig. Breddene er for det meste skogkledde, kun på østsiden av sjøens sørlige del finnes det noen gårder. På vestsiden av sjøens sørlige del går den nedlagte jernbanelinjen Valdresbanen, mens fylkesveien mellom Land og Toten går på østsiden, og runder sjøens nordende. Sjøen har gitt navn til stasjonen Trevatn på Valdresbanen.

Trevatna mottar tilløp fra elvene Skjerra i østenden og Skjegga i nordenden av sjøen, og løper ut i Fallselva i nordenden. Herfra renner vannet ut i Randsfjorden.

Områdene rundt Trevatn er attraktive for fritidsbruk, og det har i de senere år dukket opp flere hytteprosjekter, og blitt lagt ut mange tomter. Det har blitt opparbeidet badeplass ved Vassenden med kanoutleie på sommerstid, merket turstier rundt vannet etc. Området vil bli ytterligere utbygget i årene som kommer, og brukes ikke bare av feriegjester, men også flittig av de som bor i regionen.
Amsrudmarka

Amsrudmarka er et tilgrensende område til Trevatn, og ligger øst for elven Skjegga. Her ligger det et lite hytteområde, Amsrudmarka Hyttelag, som ble grunnlagt på begynnelsen av 70-tallet.
Hytteområdet består i dag av 34 hytter, og laget administreres av et styre på 5 personer, hvor årsmøtet er høyeste organ, og hvor de viktigste avgjørelsene tas.

Amsrud er en sann kilde til ro og rekreasjon for hele familien. Området rundt er skogsterreng, med flotte turmuligheter både sommer og vinter. Blir det varmt om sommeren legger mange turen til badeplassen på Vassenden, bare en kort spasertur unna.

Skulle været bli for trist, eller man har lyst til å gjøre noe annet, er det kort vei til Hov, Raufoss eller Gjøvik, som kan friste med kultur, shopping, kafeer etc.

Forside | Siste nytt-viktig info! | Søndre Land/Trevatn | Kulturnytt | Langs veien i Land | Diverse kart | Linker - nyttige sider | Bildegalleri | Medlemssider | Side kart


Ved problemer kontakt admin på formann@amsrudmarka.info | formann@amsrudmarka.info

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden